Hans Adolfsson föreslås bli ny rektor vid Stockholms universitet

Universitetsstyrelsen vid Stockholms universitet beslutade i dag fredag den 14 juni att föreslå Hans Adolfsson, professor och nuvarande rektor vid Umeå universitet, som ny rektor vid Stockholms universitet. Förslaget kommer sedan att gå vidare till regeringen som slutligen utser ny rektor.

Hans Adolfsson är universitetsstyrelsens förslag på ny rektor vid Stockhoms universitet. Foto: Mattias Pettersson


– Med det här förslaget får Stockholms universitet en trygg och förtroendeingivande rektor som har erfarenhet av att leda ett annat brett universitet, men också har god kännedom om vår akademiska kultur, säger Mats Melin, styrelsens ordförande.

Hans Adolfsson är professor i metallorganisk kemi och är för närvarande rektor vid Umeå universitet. Han disputerade vid KTH, har varit postdoc i USA och har varit verksam vid Stockholms universitet i nästan två decennier som lärare och forskare, varav flera år som prorektor. Hans Adolfsson är just nu även ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och vice ordförande i Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).

Universitetsstyrelsen vid Stockholms universitet var enig om beslutet att föreslå regeringen att anställa professor Hans Adolfsson som rektor för perioden 2025-02-01 – 2031-01-31. Förslaget kommer så småningom att gå vidare till regeringen som enligt högskoleförordningen utser rektorer för svenska lärosäten efter förslag från lärosätenas styrelser.

Mer information

Ta gärna del av rektorsrekryteringsprocessen vid Stockholms universitet och de beslut som har fattats.

Artikeln ”Hans Adolfsson presenteras som förslag till kandidat att bli ny rektor vid Stockholms universitet” (240531)

Senast uppdaterad: 2024-06-14

Sidansvarig: