Externa miljörevisionen: Förnyat certifikat och positiva omdömen

Det finns ett stort engagemang, transparens och medvetenhet för miljöarbetet på Stockholms universitet. Detta, tillsammans med många positiva exempel från det lokala miljöarbetet, lyftes fram i årets rapport från den externa miljörevisionen.

I revisionsrapporten framhävs universitetets miljöarbete, bland annat att Östersjöcentrum nu använder förnybart dieselbränsle för båtarna vid Askölaboratoriet. Foto: Anna-Karin Landin.

I revisionsrapporten framhävs universitetets miljöarbete, bland annat att Östersjöcentrum nu använder förnybart dieselbränsle för båtarna vid Askölaboratoriet. Foto: Anna-Karin Landin.


Varje år granskas universitetets miljöarbete genom en extern miljörevision som krävs för att vara miljöcertifierad enligt miljöledningsstandarden ISO 14001. För tredje året i rad noterades inga avvikelser, vilket resulterade i att universitetet fick förnyat certifikat för de kommande tre åren.

Sammantaget var revisorerna mycket imponerade av universitetets miljöarbete. Ett exempel som revisorerna lyfte var att det finns en röd tråd från det centrala till det lokala miljöarbetet och att Klimatfärdplanen är väl integrerad och aktiv inom hela lärosätet. Revisorernas bedömning är att detta är ett resultat av en fungerande miljöorganisation.

I revisionsrapporten listas en rad positiva iakttagelser av universitetets miljöarbete. Bland annat nämns ett stort fokus på återbruk, exempelvis skänker Accelerator överblivet material från utställningar till Konstfack. Andra positiva exempel är att Östersjöcentrum övergått till förnybart dieselbränsle (HVO 100) för båtarna vid Askölaboratoriet och att Institutionen för miljövetenskap (ACES) arbetar för att minska miljöpåverkan från laboratorieverksamheten genom initiativet ”My Green Lab”.

– Det känns väldigt roligt att få höra dessa positiva omdömen från en objektiv granskare. Vi visste redan att universitetets miljörepresentanter gör fantastiska insatser, men det här blir ett kvitto på deras arbete, något som jag hoppas att både de och andra kan känna stolthet över. Revisionen bidrar också till att vi från centralt håll lär känna verksamheten bättre och hittar sätt att ytterligare stärka miljöarbetet, säger Lena Söderlundh, miljökoordinator vid Stockholms universitet.

Rapporten lyfter även upp några förbättringsområden för miljöarbetet, exempelvis att uppmuntra till ökad rapportering av miljöavvikelser i IA-systemet.
Nästa externa revision sker i maj 2025.

Se även:

Rektors blogginlägg: Omcertifiering på miljöområdet enligt ISO 14001

Se hela rapporten från vårens miljörevision Pdf, 475.9 kB.


Senast uppdaterad: 2024-05-30

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen