Uttalande från SUHF

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), som representerar lärosäten i Sverige, har gjort ett uttalande med anledning av kriget mellan Israel och Hamas.

SUHF skriver bland annat:

"Vi värnar akademiskt samarbete. Forskare har frihet att själv besluta hur och vem de samarbetar med under de lagar och förordningar som fastslagits av riksdag och regering. Det kan innebära att de genom utbyten och samarbeten också verkar i regioner där det råder krig eller konflikt. Dessa svåra avvägningar görs med stöd av den checklista som SUHF utarbetat kring ansvarsfull internationalisering; Global Responsible Engagement: Checklist."

Läs mer på SUHFs hemsida

Senast uppdaterad: 2024-05-22

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen