Du missar väl inte säkerhetsutbildningen?

Det finns en utbildning i säkerhetsmedvetenhet som alla medarbetare på SU ska genomgå. Utbildningen är obligatorisk för alla och kommer direkt till din mejllåda ungefär en gång i månaden.

Du har väl inte missat att det finns en utbildning i säker informationshantering som alla medarbetare på SU ska genomgå (beslut av rektor dnr SU FV-2336-23)? Vi medarbetare är en viktig del av universitetets totala cybersäkerhetsskydd och vi behöver öka säkerhetsmedvetenheten hos alla för att minska risken för digitalt intrång, skadlig kod och bedrägeri.

Utbildningen kommer från företaget Nimblr, och sker i form av korta kurser som skickas ut som mejl till samtliga medarbetare ungefär en gång per månad. Avsändaren av kursinbjudningarna är <training@nimblr.net> och har rubriken ”Stockholm University Security Awareness Training”. Kurserna har olika teman som nätfiske, säkra lösenord, falska avsändare m.m. och varje kurs tar bara några minuter att genomföra.

Vi på IT-avdelningen är väl medvetna om det ironiska i att vi här uppmanar till att klicka på länkar i mejl, när vi normalt brukar uppmana till att INTE göra det. Om du bara klickar på länkarna som leder till den här kursen kommer du bli mycket duktig på att avgöra vilka länkar som är ok och inte. Lite längre ner kan du se exempel på hur kursmejlen kan se ut så att du vet vad du ska hålla utkik efter.

Det finns möjlighet att välja att gå utbildningen både på svenska och engelska – tipsa gärna dina icke svenskspråkiga kollegor om det.

Utbildningen följs upp och anpassas till varje medarbetare så dela inte din länk vidare till andra.

Har du frågor eller synpunkter på utbildningen – mejla till informationssakerhet@su.se

 

Utbildning i informationssäkerhet - inbjudan kurs i social engineering
Utbildning i informationssäkerhet - inbjudan falska QR-koder
Utbildning i informationssäkerhet - inbjudan falska rekryterare på Linked In

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Sidansvarig: IT-avdelningen