Min arbetsplats: Aging Research Center

Hur ser äldres levnadsvillkor ut i Sverige och vilken vård behöver de? Hur många lever ensamma, och hur är det med den psykiska hälsan? Det är frågor som forskaren Carin Lennartsson och hennes kollegor vid Aging Research Center vill få svar på.

Carin Lennartsson

Carin Lennartsson. Foto: Annika Hallman/Stockholms universitet


Carin Lennartsson är föreståndare för Aging Research Center (ARC), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum för äldre personers hälsa och levnadsvillkor.

– Vi startade år 2000 som ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet för att vi såg att det fanns ett behov av forskning om äldre ur olika vetenskapliga perspektiv. Befolkningen i Sverige blir allt äldre, och åldrande är väldigt ojämlikt. En del håller sig friska länge, andra har många olika krämpor under flera år. Våra kognitiva förmågor skiljer sig också åt och skillnaderna tenderar att öka med åldern. Vi ville veta: Varför ser det ut så här och vilka faktorer kan påverka åldrandeprocessen? Genom att vi är forskare med olika bakgrund inom medicin, psykologi och sociologi har vi möjlighet att angripa frågorna från olika håll.

KI:s campusområde i Solna

KI:s campusområde i Solna. Foto: Annika Hallman/Stockholms universitet.


Administrativt hör centret till Karolinska Institutet (KI) och sedan 2018 sitter de på plan 9 och 10 i Widerströmska huset i KI:s campusområde i Solna. Byggnaden är döpt efter den första kvinnliga läkaren i Sverige, Karolina Widerström.

Utsikten från Carin Lennartssons rum

Utsikten från Carin Lennartssons rum. Foto: Annika Hallman/Stockholms universitet.

Utsikten från Carin Lennartssons rum är vidsträckt, utanför fönstren breder norra Storstockholm ut sig med Solna kyrkogård, Norra begravningsplatsen och Hagalunds blåa höghus.

– I juni arrangerar vi den nordiska kongressen NKG, ”Ageing in a transforming world”, med deltagare från hela världen och då tänkte vi inleda en av dagarna med ”Morning walk” här i omgivningarna, med promenad på kyrkogården för att besöka olika kända personers gravar, bland annat tidigare Nobelpristagare.

På en hylla i en av korridorerna trängs ett tjugotal flaggor från olika länder.

På en hylla i en av korridorerna trängs ett tjugotal flaggor från olika länder. Foto: Annika Hallman/Stockholms universitet.


På ARC arbetar ungefär 70 personer, 50 av dem är forskare och övriga är administrativ personal. På en hylla i en av korridorerna trängs ett tjugotal flaggor från olika länder.

– Vi är en internationell arbetsplats, med forskare från olika delar av världen och vi tycker det är fint att visa det med flaggor för alla nationaliteter. Många trivs med att vara på plats här på kontoret, även efter pandemin har vi märkt, trots att vi kan jobba hemifrån ibland.

Lappar om att hålla avstånd på väggarna vid ARC.

Lappar om att hålla avstånd på väggarna vid ARC. Foto: Annika Hallman/Stockholms universitet.


Lappar om att hålla avstånd, från pandemiåren, sitter kvar här och där i lokalerna.

– Under coronapandemin blev vi nedringda av journalister som hade frågor om äldreomsorg och ensamhet bland äldre personer. Det var bra att sådana frågor kom upp på bordet, vi har försökt nå ut och tala om situationen i äldreomsorgen i många år, men inte alltid lyckats. Under pandemin blev det verkligen uppmärksammat, synd bara att det så snabbt försvann från mediedebatten, sådant som elpriser och annat tog över, där blev vi lite besvikna.

Carin Lennartsson säger att hon ändå tror och hoppas att många har fått en ökad förståelse för hur äldreomsorgen är organiserad och fungerar.

– Vem som får äldreomsorg och hur förhållandena ser ut för personalen är viktiga aspekter att belysa. Sedan 1980-talet har antalet sjukhusplatser försvunnit och särskilda boenden har minskat. Eftersom äldreomsorgen organiseras av kommunerna ser vården också väldigt olika ut över landet, vi har 290 kommuner i Sverige.

Utgåva av tidskriften ”Äldre i centrum".

Utgåva av tidskriften ”Äldre i centrum". Foto: Annika Hallman/Stockholms universitet


I ett av rummen finns de senaste årens utgåvor av tidskriften ”Äldre i centrum” som ges ut av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

– Vi brukar turas om att skriva en artikel i varje nummer och lyfta forskningen som bedrivs vid ARC. Artiklarna speglar all den forskning som vi bedriver inom ramen för åldrandet och äldre personers hälsa och levnadsvillkor och spänner över en mängd olika vetenskapliga discipliner såsom bland annat medicin, psykologi och sociologi.

Carin Lennartsson är själv forskare i sociologi och har under många år forskat om äldre personers levnadsvillkor. Hon är ansvarig för den så kallade SWEOLD-undersökningen där äldre personer i hela landet intervjuas med jämna mellanrum.

– Förutom att vi själva skriver vetenskapliga artiklar utifrån materialet så används det också av myndigheter och andra forskare.

Forskarna vid ARC kan också få specialuppdrag att undersöka särskilda frågor som rör åldrandet och äldre personer, till exempel åt Folkhälsomyndigheten, eller i uppdrag att ta fram utbildningar och bedömningsinstrument som kan användas inom äldreomsorgen. ARC är också inblandade i kurser på grundnivå och avancerad nivå, bland annat inom folkhälsovetenskap på Stockholms universitet. Dessutom erbjuder de forskarutbildningskurser för studenter från landets alla lärosäten.

Hylla med alla doktorsavhandlingar som har skrivits av doktorander vid ARC

Hylla med alla doktorsavhandlingar som har skrivits av doktorander vid ARC. Foto: Annika Hallman/Stockholms universitet.


I en av korridorerna finns en hylla med alla doktorsavhandlingar som har skrivits av doktorander vid ARC.

– Just nu har vi ett tjugotal doktorander, masterstudenter och varje termin tar vi också emot praktikanter, från utbildningarna inom våra områden, allt från medicin, folkhälsovetenskap och sociologi/demografi.

Fotot på en av väggarna ingår i ett samarbetsprojekt med Fotoskolan STHLM där studenterna fick gestalta forskning om åldrande på olika sätt.

Fotot på en av väggarna ingår i ett samarbetsprojekt med Fotoskolan STHLM där studenterna fick gestalta forskning om åldrande på olika sätt. Foto: Veronika Tybell/Fotoskolan STHLM


På väggarna i korridorerna hänger porträtt av äldre personer, fotade i olika vardagliga situationer och miljöer. En dam ser sig själv i spegeln och kammar sig, en annan sitter i en fåtölj och läser, en man kelar med en katt.

– En kollega konstaterade för några år sedan att vi saknade foton på de som vi forskar om, i vår undervisning och när vi har föreläsningar. Det resulterade i ett samarbetsprojekt med Fotoskolan STHLM där fotostudenterna fick i uppgift att gestalta forskning om åldrande på olika sätt. Fotona från projektet fick också plats här på våra väggar, det blev en glad överraskning.

Läs mer

Aging Research Center (ARC) ‒ ett forskningscentrum för äldre personers hälsa och levnadsvillkor

Undersökningen om äldre personers levnadsvillkor – SWEOLD

Artikeln ”Fotoskolan tolkar åldrande tillsammans med ARC”

Konferensen “Ageing in a transforming world”

Senast uppdaterad: 2024-04-12

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen