Hallå där – Helena Pallin, ny chef på Studentavdelningen

Helena Pallin är ny avdelningschef på Studentavdelningen och kommer närmast från en motsvarande roll på Karlstads universitet.

Helena Pallin, foto: Karin Persson

Helena Pallin, foto: Karin Persson


Berätta om dig själv och din bakgrund!

– Jag kommer från Karlstad där jag har bott sedan 2001. Jag har jobbat på Karlstads universitet sedan 2010 i lite olika roller men sedan 2019 har jag varit studieadministrativ chef, så det är ungefär samma roll som jag har nu på Stockholms universitet. Jag har även arbetat på studentkåren tidigare och tycker att just studentfrågorna är väldigt roliga och det händer mycket och det är någonting som jag verkligen brinner för.

Vad gjorde att du sökte dig till Stockholms universitet?

– Studentavdelningens uppdrag är viktigt och efter många år på Karlstads universitet tyckte jag det skulle vara roligt att få jobba med de här frågorna på ett nytt lärosäte som också är större. Dessutom är jag lite i en ny fas i livet eftersom barnen har flyttat hemifrån och då passade det in i livet när den här möjligheten dök upp.
 
Stockholms universitet är ganska decentraliserat jämfört med Karlstads universitet. Hur ser du på den utmaningen? 

– En decentraliserad organisation kan vara bra på många sätt, men det är också en utmaning om man kommer in som ny student. Till exempel om en student läser kurser på olika institutioner så kan det vara helt olika rutiner. Det blir en stor utmaning för många av studenterna så där tänker jag att det kan finnas en poäng i att försöka samordna det som går för att göra det så enkelt för studenterna som möjligt. Att försöka uppnå en enhetlig studentresa, i alla fall i början när det är mycket nytt för en ovan student.

Hur ser du på ditt uppdrag och din roll under de närmsta åren?

– Digitalisering är en stor utmaning men också en framgångsfaktor. Vi kommer troligen inte få mer resurser men det blir fler och större uppdrag så vi kommer behöva hitta andra sätt att arbeta på för att kunna genomföra våra det vi får på bordet. Jag tänker också att frågorna om breddad rekrytering och riktat pedagogiskt stöd är en utmaning. Vi vill ha in fler grupper av studenter men då behöver vi anpassa vår verksamhet så att alla våra studenter trivs och kan komma till sin rätt! 

Det handlar mycket om resurser och det är en fråga som jag hör mina kollegor på andra lärosäten prata mycket om nu. Hur får man ihop verksamheten på ett bra sätt för studenterna även om vi hamnar i ett läge där vi inte får lika mycket resurser?

Det som är viktigt för mig i mitt arbete är att vi på Studentavdelningen gör det vi är bra på och dessutom underlättar för kärnverksamheten så att de kan göra det de är bra på, på det sättet hjälps vi åt så att studenten får så bra förutsättningar som möjligt längs hela den här resan hos oss. Det här behöver prägla allt som avdelningen gör, oavsett om vi pratar om digitalisering eller öppettider på studenthälsan.

Publicerad 7 februari 2024.

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen