Enkät: Om du skulle forska om något annat än det du forskar om idag, vad skulle det då vara?

En matematiker, en professor i växtekologi och en klimatforskare. Men vilket område skulle de vara intresserade av att forska om de inte får välja sitt eget?

Lars Arvestad, docent i datalogi och universitetslektor vid Matematiska institutionen:

– Svår fråga, det finns många områden som är intressanta! Jag har kommit att uppskatta molekylärbiologi, så det får bli mitt svar. Men jag skulle vilja fortsätta arbeta tvärvetenskapligt, som jag tycker har varit mycket inspirerande under min forskarkarriär.

Lars Arvestad

Lars Arvestad. Foto: Yrin Eldfjell

Lena Kautsky, professor emeritus vid Stockholms universitets Östersjöcentrum:

– Det är inte lätt att besvara enkätfrågan men om jag fick starta om igen skulle jag vilja få möjlighet att använda många av de nya tekniker som inte existerade när jag började doktorera 1970 på Stockholms universitet, Botaniska institutionen 1970.

– Ämnena skulle bestå av en blandning av cellbiologi/fysiologi, marin ekologi och astronomi, speciellt hur månens dragningskraft påverkar marina organismer.

– Projektet skulle handla om att undersöka hur påverkan av månens gravitation (som styr tidvattensfaserna) i samverkan med dygnsrytmen (ljus/mörker cykeln) styr fysiologiska processer i marina algceller, befruktning och tillväxt. Ett drömexperiment skulle vara att få genomföra en test i viktlöshet för att förstå vilken effekt månens gravitation har på befruktning och tillväxt hos alger. Resultaten från projektet kan få betydelse för möjligheterna att odla alger och grönsaker på framtida rymdstationer.

Lena Kautsky

Lena Kautsky. Foto: Anna-Karin Landin

Frida Bender, docent och universitetslektor vid Meteorologiska institutionen:

– Jag gillar ju mitt eget forskningsområde väldigt mycket - jag jobbar med naturvetenskap i applikationer med stor samhällsrelevans och får göra tvärvetenskapliga studier med allt från filosofer till statsvetare. Men kanske lingvistik då, som kontrast! Språk och språkutveckling är fascinerande, tycker jag, och jag skulle gärna vilja lära mig mer om det.

Frida Bender

Frida Bender. Foto: Niklas Björling

Linnea Hanell, forskare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet:

– Jag tycker att mycket naturvetenskaplig forskning är tilltalande, för att den är mer konkret än det jag gör som sociolingvist och diskursanalytiker. Det verkar roligt att forska om växter och ekosystem exempelvis. Men mina kolleger som är språkhistoriker verkar också ha en spännande forskartillvaro, så det kanske ligger närmare till hands om jag skulle sadla om.

Linnea Hanell

Linnea Hanell. Foto: Privat.

 

Publicerad 20 november 2023

Senast uppdaterad: 2024-06-03

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen