Öppen hearing genomfördes trots störning

Omkring 200 medarbetare och studenter samlades i Aula Magna den 4 juni för att ta del av en öppen hearing med rektorskandidaten Hans Adolfsson, nuvarande rektor för Umeå universitet.

Rektorskandidaten Hans Adolfsson presenterade sig i Aula Magna under hearingen den 4 juni. Till vänster Mats Melin, rekryteringsgruppens ordförande. Foto: Anette Gärdeklint Sylla


Den öppna hearingen med kandidaten till posten som nästa rektor är en möjlighet för universitetets anställda och studenter att bekanta sig med kandidaten. Då får den person som styrelsen kan komma att föreslå, presentera sig, och alla medarbetare och studenter får möjlighet att lyssna och ställa frågor.

Hans Adolfsson, nuvarande rektor vid Umeå universitet och professor i metallorganisk kemi, är rekryteringsgruppens förslag till kandidat som nästa rektor för Stockholms universitet och under inledningen av hearingen i Aula Magna redogjorde Mats Melin, ordförande i rekryteringsgruppen, för rekryteringsprocessen.

– Ett 70-tal namn kom in under nominerings- och ansökningsperioden och vi genomförde sedan två intervjuomgångar. Bland de vi intervjuade fanns det många kvalificerade kandidater, men efter noggranna övervägningar kom vi fram till att en person av alla dessa tveklöst framstår som den främsta bland kandidaterna, sade Mats Melin och framhöll bland annat Hans Adolfssons långa erfarenhet av utbildning, forskning och akademiskt ledar- och chefskap på olika nivåer.

Hans Adolfsson inledde sin presentation med att säga att han kände sig hedrad av att vara i Aula Magna, eftersom det var på Stockholms universitet som han tog sina första universitetspoäng 1985. Han fortsatte därefter att tala om akademins ställning i en orolig omvärld. Presentationen avbröts sedan av demonstranter mot kriget i Gaza som genom upprepade frågor och slagord gjorde att hearingen var tvungen att pausas. Mats Melin vädjade till demonstranterna att sluta och lovade att kandidaten skulle svara på deras frågor, men utan resultat. Polis på plats ingrep efter att ha gjort bedömningen att demonstranterna behövde avlägsna sig från lokalen. Därefter återupptogs hearingen och frågestunden kunde genomföras med polis på plats. Frågorna gällde till exempel vad Hans Adolfsson ansåg vara de viktigaste utvecklingsområdena för universitetet, hur han ser på forskningskommunikation samt samarbete med studenter och dialog med facket.

Senare samma dag presenterade sig Hans Adolfsson inför Stockholms universitets hörandeförsamling som består av 60 valda företrädare för medarbetare och studenter.

Efter hearingen kommer rekryteringsgruppen att lämna sitt förslag om ny rektor till universitetsstyrelsen som därefter fattar beslut om förslag till ny rektor för Stockholms universitet. Under hösten 2024 utser regeringen ny rektor för Stockholms universitet.

Läs mer om Rektorsrekryteringsprocessen vid Stockholms universitet

Artikeln ”Hans Adolfsson presenteras som förslag till kandidat att bli ny rektor vid Stockholms universitet” (240531)

Senast uppdaterad: 2024-06-05

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen