Hallå där... Universitetets nya säkerhetschef

Peter Klysing är nyanställd säkerhetschef vid Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus.

Vem är du?

– Jag heter Peter Klysing och är sedan februari ny säkerhetschef placerad på Fastighetsavdelningen. Jag kommer närmast från tjänsten som enhetschef för säkerhets- och beredskapsenheten på Danderyds sjukhus och dessförinnan från Säkerhetsavdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag har under de senaste åren arbetat med alla områden och nivåer inom verksamhetsskydd och säkerhetsskydd men med en preferens för riskhantering och utbildning.

Hur ska du säkerställa skyddet för Stockholms universitet?

– I ett första skede är naturligt mitt fokus att bekanta mig med universitetet och skapa en lägesbild över var vi befinner oss idag och vilka utmaningar och fokusområden som finns för imorgon. Därefter är målet att driva en proaktiv säkerhetsfunktion som arbetar aktivt tillsammans med universitetets verksamheter för att stötta dem i att nå sina mål. Verksamheterna är de som i första hand kan sina risker, sina mål och sina behov och vi ska hjälpa dem att identifiera och hantera dessa för bästa effekt.

– Jag välkomnar därför också alla möjligheter att få lära mig om verksamheterna och era utmaningar så tveka inte att höra av er för ett möte, gärna över en kaffe.

Vad vill du prioritera i säkerhetsarbetet?

– Spontant finns det två huvudsakliga områden som är viktiga för mig, särskilt i den tid av oro som vi befinner oss i, både när det gäller samhällsutvecklingen nationellt och utvecklingen internationellt. En del är trygghetsskapande åtgärder för personal, studenter och besökare. De som rör sig inom Stockholms universitet ska känna sig trygga och vår personal ska ha kunskap och förutsättningar att agera rätt om något skulle inträffa. Den andra delen är skyddet av kritisk verksamhet och information där också säkerhetsskyddet omfattas för att skydda Sveriges nationella intressen.

Vilka utmaningar ser du framöver?

– Vårt ansvarsområde är brett och spänner över så väl skydd av person och egendom som att säkerställa en störningsfri verksamhet och förmågan att hantera särskilda händelser. Detta ställer höga krav på vår förmåga att kommunicera och ge verksamheterna rätt förutsättningar. Att på ett effektivt sätt nå ut till studenter, forskare och andra medarbetare ser jag som en av våra största utmaningar.

Hur fördriver du tiden en ledig lördag?

– Den tid jag inte är hemma och fixar i huset med min fru och våra tre barn, spenderar jag och familjen nästan uteslutande med brasiliansk jiu-jitsu, där jag är tränare för både barn och vuxna.

 

Publicerad 21 februari 2024.

Senast uppdaterad: 2024-04-16

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen