Enkät: Hur använder du AI i ditt jobb?

AI-verktygen utvecklas i snabb takt och debatten om hur de kommer att påverka våra arbeten pågår. Vi frågade några medarbetare om deras användning av verktygen.


Amanda Gonzales Bengtsson, kommunikatör vid Områdeskansliet för humanvetenskap:

– Jag använder goda gamla ChatGPT som ett bollplank. Eftersom det är ett språkverktyg och inte faktaverktyg är det viktigt att verifiera fakta. I min erfarenhet funkar de flesta chatt-språkverktyg på liknande sätt i nuläget. Sedan har jag Harpa AI som en chrome-extension. Den kan till exempel sammanfatta en webbsida eller en Youtube-video.

– För att maximera det jag vill få reda på från en PDF, använder jag ChatPDF, där man kan chatta med PDF:en. För översättning till engelska använder jag DeepL och kollar sedan texten med ett annat AI verktyg, Grammarly.

– Jag är nyfiken på videogenereringsverktyget Visla och längtar tills vi anställda får MS365 här på Stockholms universitet, där AI verktygen och applikationer finns inbyggda i verktyget. För mer specialiserade AI funktioner kan jag rekommendera att kolla denna sida efter vad du letar efter There is an AI for that. Det ska bli spännande att fortsätta följa utvecklingen och jag välkomnar kollegor att höra av sig till mig om de har frågor eller tankar om AI verktyg.

Amanda Gonzalez Bengtsson

Amanda Gonzalez Bengtsson. Foto Niklas Björling.


Martin Henkel, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap:

– Jag använder AI i både administration, undervisning och forskning. Till mindre uppgifter, som att korrekturläsa anteckningar till att snabbt sätta mig in i delvis nya ämnen, fungerar det utmärkt. Inom undervisning kan jag ibland använda AI för att få idéer till övningar och för att skapa exempel och övningsuppgifter. Detta fungerar ofta bra, men ibland är det bara att ge upp AI-användningen och återgå till vanligt manuellt arbete. Inom forskningen har jag provat att använda AI för att analysera beskrivningar av data inom hälso- och sjukvårdsområdet, och här fungerar AI förvånansvärt bra.

– Mest använder jag OpenAI:s ChatGPT, som har fått allt fler funktioner. När jag testat andra verktyg, som Google Gemini, så verkar de alltid ligga några månader efter funktionalitetsmässig

Martin Henkel

Martin Henkel. Foto privat.


Cormac McGrath, universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik:

– För närvarande använder jag inga verktyg som uttryckligen är AI, som generativa AI-chattbotar, i mitt arbete. Jag tycker att de är tidskrävande, på gränsen till anti-intellektuella och jag tycker generellt att de ger dåliga svar på den typ av arbete som jag gör. Dessutom tycker jag att svaren kräver mycket tidskrävande granskning så att jag i slutändan använder mer tid än jag ursprungligen hade tänkt.

– Jag forskar om AI i utbildningssammanhang, men där fokuserar vi på att undersöka vilken inverkan AI har på inlärning ur pedagogiska och etiska perspektiv. Vi ser vissa användningsområden, men än så länge är de ganska rudimentära. Vi har för närvarande en artikel under granskning som undersöker några av dessa verktyg. För en översikt över några av de senaste empiriska studierna om AI-chattbotar, se vår preprint.

– Jag förstår och är fullt medveten om de många tillämpningar av AI som forskare vid SU och andra lärosäten använder, men jag förstår frågan som en fråga som ställs i kölvattnet av uppkomsten av AI-chattbotar och mitt svar är i enlighet med detta. Samtidigt tror jag att vi, anställda på SU, använder många AI-verktyg som vi, lärare i allmänhet och jag i synnerhet, inte är medvetna om. Ordbehandlingsverktyg använder AI på sätt som jag inte är medveten om, så jag kan inte med säkerhet säga att jag inte använder AI, men jag använder det inte avsiktligt eller uttryckligen.

Cormac McGrath

Cormac McGrath. Foto: Sören Andersson

 

Mårten Schultz, professor vid Juridiska institutionen:
– Jag ser inga större användningsområden för min roll som forskare i rättsvetenskap med den generation av ChatGPT som jag har tillgång till nu, eller andra AI. I framtiden, när den tränats mer på svenska texter, jag skriver på svenska mest, är jag övertygad om att den kommer kunna utgöra ett bra verktyg för att testa idéer, plocka in information från andra rättsordningar eller ge input kring framställningsmässig struktur. Men inte än.

Mårten Schultz

Mårten Schultz. Foto: Staffan Westerlund.

Publicerad 16 februari 2024

Senast uppdaterad: 2024-04-11

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen