Uppdatering av AV-teknik i undervisningslokaler

I sommar uppdateras AV-tekniken i hörsalarna 2, 3, 4 och 8 i Södra huset. Arbetet startar 3 juni och beräknas vara klart till terminsstarten i slutet av augusti.

Den nya AV-utrustningen motsvarar dagens teknikkrav och liknar de lösningar som finns i Albano.

Med en enhetlig teknisk lösning underlättas arbetet för medarbetare och föreläsare. Sedan förra sommaren är AV-tekniken uppdaterad i hörsalarna 6, 9 och 10 och i några lärosalar.

Underhållsarbete

I samband med att AV-tekniken moderniseras pågår underhållsarbete med målning, lagning av golv och installation av ventilationsstyrning.

Tidsplan

Arbetena beräknas pågå 3 juni 2024–23 augusti 2024.

Kontakt

Gabriel Lundkvist, produktansvarig, IT-avdelningen

E-post: gabriel.lundkvist@su.se


Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen