Systembolagets alkoholforskningsråd utlysning 2024

Sista ansökningsdag är 15 september 2024

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. Från och med 2017 delas tio miljoner kronor ut per år, varav två miljoner viks för fokusområden som har identifierats som särskilt angelägna och där mer forskning behövs. Alkoholforskningsrådet ser gärna ansökningar från yngre forskare.

Rådet administreras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Läs fullständig utlysning och ansök på www.can.se/systembolagets-alkoholforskningsrad/

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd