Kvalitetsarbete

På denna sida samlas information som rör Naturvetenskapliga områdets kvalitetsarbete inom utbildning.

Kvalitetssystemet för utbildning vid Stockholms universitet har delats in i sex områden. Genomförandet av regelbundna utbildningsgranskningar är en del av kvalitetssystemet.

Läs mer om universitetets kvalitetsarbete för utbildning

Naturvetenskapliga områdets årliga kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport för Naturvetenskapliga området 2023 Pdf, 90.5 kB.

Utbildningsgranskningar

Granskning av utbildningar sker enligt en sexårscykel för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå samt för utbildningar på forskarnivå.

Handläggningsordning

Handläggningsordning för naturvetenskapliga områdets utbildningsgranskningar Pdf, 75.7 kB.

Tidsplan för utbildningsgranskningar

Schema och tidplan för 6 års-cykel Excel, 268.5 kB.

Utbildningsgranskning av grund- och avancerad nivå Pdf, 101.6 kB.

Utbildningsgranskning av forskarutbildning Pdf, 126.4 kB.

Mallar för utbildningsgranskning

På sidan för kvalitetssäkrande aktiviteter vid Stockholm universitet finns mallar för utbildningsgranskning. Där finns:

Mallar:

  • utbildningsrapport
  • granskningsrapport
  • åtgärdsredovisning

Övrigt material:

  • lärar- och handledartabell
  • examensmålsmatriser för generella examina
  • blankett för beslutsförslag

Mallar för utbildningsgranskning

Resultat från granskningar

Om du vill ta del av granskningsrapporter och beslut kan du e-posta kxxxxxx@su.se

Kontakt
För ytterligare information om Naturvetenskapliga områdets kvalitetsarbete, vänligen kontakta:
Carl-Johan Högberg

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Sidansvarig: