Kvalitetsarbete

Här finns information som rör det humanvetenskapliga områdets kvalitetsarbete inom utbildning.

Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet för utbildning vid Stockholms universitet har delats in i sex områden. Genomförandet av regelbundna utbildningsgranskningar är en del av kvalitetssystemet.

Utbildningsgranskningar

Granskning av utbildningar sker enligt en sexårscykel för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå och enligt en sexårscykel för utbildningar på forskarnivå.

I dokumentet Handläggningsordning Pdf, 179.8 kB., framgår hur institutionerna ska:

 • Ta fram utbildningsrapporter.
 • Hur granskningsgruppernas ledamöter ska utses.
 • Hur granskningsgrupperna ska vara sammansatta.
 • Vilka uppgifter granskningsgrupperna ska ha.
 • Vilket uppdrag den enskilde granskaren ska ha.
 • Vad som kan vara granskningsunderlag.
 • Hur granskningens resultat ska hanteras inom området.

Se även regler för utbildningsgranskning.

I regel startar processen med ett upptaktsmöte i mitten av höstterminen som föregår själva granskningstidpunkten.

Se dokumentet indelning och schema Excel, 268.5 kB..

På sidan som rektorskansli har vid Stockholm universitet om utbildningsgranskning finns mallar för utbildningsgranskning.

Mallar:

 • Utbildningsrapport
 • Granskningsrapport
 • Åtgärdsredovisning

Övrigt material:

 • Lärar- och handledartabell
 • Examensmålsmatriser för generella examina
 • Blankett för beslutsförslag

Områdesnämnderna bjuder årligen in rektor till en kvalitetsdialog. Som utgångspunkt för samtalet används den årliga kvalitetsrapporten.

Se den senaste kvalitetsrapporten Pdf, 344.8 kB.

Om du vill ta del av granskningsrapporter och beslut så ta kontakt via mejl till

kvalitetssystem.humanvet@su.se

Kontakt

För ytterligare information om Humanvetenskapliga områdets kvalitetsarbete, kontakta kvalitetssystem.humanvet@su.se

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Sidansvarig: Humanvetenskapliga området