Kalender för medarbetare

Ladok Grundutbildning

Kursen är obligatorisk för de som ska få behörigheten "Studieadministratör". Länken samt kursmaterial skickas ut i anslutning till kursstart. Vi går igenom delar av Ladok som en studieadministratör behöver i sitt dagliga arbete. Utbildningsinformation, studiedeltagande, uppföljning, resultatrapportering och tillgodoräknande.