Ta del av universitetets årsredovisning för 2023

Fler nyantagna doktorander och en omgjord mall för att uppfylla de utökade tillgänglighetskraven. Det är några av nyheterna i Stockholms universitets årsredovisning för 2023.

År 2023 nyantogs 223 doktorander vid Stockholms universitet, vilket är 29 procent fler än 2022. Foto: Ingmarie Andersson


Stockholms universitet lämnar varje år en årsredovisning till regeringen med redovisning av vilka resultat som har uppnåtts och hur anslagsmedlen har använts i verksamheten. Nu är årsredovisningen för 2023 klar.

Några intressanta siffror för 2023 är en återhämtning av antalet nyantagna doktorander. År 2023 nyantogs 223 doktorander, vilket är 29 procent fler än 2022. Antalet professorer (årsarbetskrafter) var 532, vilket är en ökning med cirka 2 procent sedan 2022. För 2023 var andelen kvinnor som anställdes som professor 45 procent (25 kvinnor av totalt 56 professorer), vilket är en ökning från 2022 då andelen kvinnor var 39 procent.

Årsredovisning för Stockholms universitet 2023.


Under 2023 omsatte universitet cirka 6,1 miljarder kronor och hade ett negativt ekonomiskt utfall om minus 60 miljoner kronor.

– Utfallet är ett resultat av de höga kostnadsökningarna i kombination med en svagare utveckling av bidragsintäkterna än förväntat, säger planeringschef Karin Fürstenbach.

Karin Fürstenbach. Foto: Sören Andersson


De årliga underskotten har dock minskat perioden 2020–2022 efter ett aktivt arbete med att nå ekonomi i balans.

Under 2023 har mallen för årsredovisningen gjorts om i grunden för att uppfylla de utökade tillgänglighetskraven.

– Anpassningen handlar till exempel om utseendet på figurer och att formatet på tabeller är anpassat så att uppläsningsfunktionen fungerar optimalt. Syftet med tillgänglighetsanpassningen är att informationen ska vara tillgänglig för alla, säger Clara Ersson, verksamhetscontroller på Rektors kansli.

Vad kan vara intressant att börja läsa i årsredovisningen?

– Jag skulle föreslå att läsa avsnittet ”Om Stockholms universitet” som ger en väldigt kort, men kärnfull introduktion till vår verksamhet, säger Karin Fürstenbach.

– Fler tips är sammanställningen av väsentliga uppgifter i inledningen, rektors sammanfattning av året i ”Rektor har ordet” på sidan 4 och axplocket av forskningsrön som har publicerats eller presenterats av universitetets forskare under året, de finns på sidan 32. Det pågår väldigt spännande forskning vid Stockholms universitet, säger Clara Ersson.

Innehållet i årsredovisningen styrs främst av regeringens direktiv för återrapportering enligt regleringsbrev och av Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Mer läsning

Årsredovisningen för 2023 finns enbart i en digital version och går att läsa här.

Årsredovisningen finns enbart på svenska men det finns en engelsk webbsida med nyckeltal från årsredovisningen ”Facts in numbers”.

Alla de viktigaste nyckeltalen finns på webbsidan ”Universitetet i siffror”.

Senast uppdaterad: 2024-04-15

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen