Nu finns möjlighet att få stöd med IT-behov i samband med upphandlingar

Det finns ofta behov av stöd med IT-behov i upphandlingar och kvalitén på stödet är beroende av att IT-avdelningen kommer in tidigt i processen. Utökat samarbete och en ny rutin gör att det nu går att beställla IT-stöd i samband med upphandling.

För att möta verksamhetens behov på ett bättre sätt har en arbetsrutin tagits fram för att hantera IT-behov i upphandlingar. IT-avdelningen involveras ofta sent i upphandlingar, vilket kan göra att kravställningar blir ofullständiga, problem med resursplanering och förseningar.
Ett utökat samarbete mellan upphandlingssektionen och IT-avdelningen har upprättats och går ut på att representant/er från IT-avdelningen deltar på månadsvisa upphandlarmöten där pågående och kommande upphandlingar diskuteras.
Det finns nu en arbetsrutin för beställning av IT-stöd i upphandlingar och du beställer via ett formulär i Serviceportalen.

Formuläret är avsett att bistå upphandlare och inköpskoordinatorer i IT-relaterade behov eller krav i samband med en pågående upphandling. Det är viktigt att beställningen kommer in I god tid innan publicering av upphandling då planering av resurser på IT-avdelningen sker kvartalsvis. Beställningen är första steget för att få IT-stöd, men stödets omfattning kan inte garanteras.

Senast uppdaterad: 2024-03-12

Sidansvarig: IT-avdelningen