”Här finns många kloka personer och åsikter”

Annica Ekman är ny ordförande i Stockholms universitets hörandeförsamling. I år har församlingen det viktiga uppdraget att yttra sig över förslaget till ny rektor för universitetet.

Annica Ekman, professor i meteorologi, är ordförande i hörandeförsamlingen vid Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin

Annica Ekman, professor i meteorologi, är ordförande i hörandeförsamlingen vid Stockholms universitet. Foto: Eva Dalin

 

Den 30 januari blev Annica Ekman, professor i meteorologi vid Meteorologiska institutionen, omvald till ordförande för Stockholms universitets hörandeförsamling.

– Det känns bra, hörandeförsamlingen är speciellt intressant eftersom den involverar representanter från båda universitetets områden, personal från alla kategorier och även studenter. Det finns många kloka personer och åsikter. Den kommande perioden blir ju hörandeförsamlingen också extra viktig då en ny rektor ska väljas, säger hon.

Hörandeförsamlingen vid Stockholms universitet består av 60 ledamöter som väljs för treårsperioder, där 36 är representanter för lärarna eller forskarna, 12 är representanter för övriga anställda och 12 är representanter för studenterna.

Gruppen har en rådgivande funktion och ska höras under processen med att föreslå ny rektor och utse prorektor, gruppen lärare eller forskare utser också representanter till universitetsstyrelsen. I år handlar det om att yttra sig över rekryteringsgruppens förslag till ny rektor för Stockholms universitet för mandatperioden 1 februari 2025 till 31 januari 2031. Rekryteringsgruppen sköter det löpande arbetet med att rekrytera ny rektor till Stockholms universitet.

Korridor vid Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet finns en hörandeförsamling för att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att föreslå ny rektor. Foto: Pangea Design

 

Vad blir din viktigaste uppgift den närmaste tiden?

– Det blir att se till att hörandeförsamlingen får träffa representanter från rekryteringsgruppen under hela processen då ny rektor ska väljas – att hörandeförsamlingen får så mycket information som möjligt om olika skeenden, att vi kan komma med synpunkter när det gäller kravprofil och önskade egenskaper hos den nya rektorn, och att vi får ställa frågor till slutkandidaten eller kandidaterna. Rektors kansli hjälper förstås till i hela processen. Vi kommer även utse en arbetsgrupp som hjälper till med att förbereda hörandeförsamlingens möten.

Under våren kommer rekryteringsgruppen att genomföra intervjuer och välja ut vilken eller vilka kandidater som ska presenteras för hörandeförsamlingen. Efter presentationen ska hörandeförsamlingen redovisa sin uppfattning till rekryteringsgruppen.

Vad ser du mest fram emot?

– Det ska bli jättespännande att se vem som blir SU:s nästa rektor förstås!

Vad hoppas du kunna bidra med?

– Att hörandeförsamlingen ges så mycket utrymme som är möjligt under rektorsrekryteringen. Och att de som är med i hörandeförsamlingen känner att de får framföra sina åsikter på ett bra sätt och att de blir lyssnade på.

Vad är viktigt när det gäller nästa rektor för SU?

– Oj, det är ju väldigt svårt att veta vad som blir viktigt just för nästa rektor – vi har ju sett bara under de senaste tre åren att väldigt mycket kan hända som inte många anade. Det kanske låter trivialt, men jag tror att nästa rektor helt enkelt måste vara en väldigt klok person. En person som också är modig, som står för SU:s värden och som kan inspirera anställda och studenter vid SU.

När rekryteringsgruppen har fått hörandeförsamlingens yttrande om kandidaten eller kandidaterna lämnar de sitt förslag på rektor till universitetsstyrelsen som beslutar om förslaget. Därefter utser regeringen ny rektor för Stockholms universitet.

Södra huset på campus Frescati

Under 2024 pågår processen med att rekrytera ny rektor till Stockholms universitet. Foto: Ingmarie Andersson.

 

Publicerad 31 januari 2024.

Senast uppdaterad: 2024-06-13

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen