Uppdrag: Att rekrytera en ny rektor

I början av november utsåg universitetsstyrelsen den rekryteringsgrupp som ska sköta det löpande arbetet med att rekrytera ny rektor till Stockholms universitet. Mats Melin, universitetsstyrelsens ordförande, är ordförande i rekryteringsgruppen. Här berättar han om arbetet i gruppen.

Södra huset

I februari 2025 kommer Stockholms universitet att ha en ny rektor. Under hösten 2023 påbörjades rekryteringsprocessen. Foto: Eva Dalin


– Vi får börja med att redan nu i november mera i detalj planera vårt arbete som jag räknar med kommer att pågå under hela våren fram till september 2024, säger Mats Melin.

Han är ordförande i universitetsstyrelsen vid Stockholms universitet, jurist och har tidigare varit justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen samt ordförande i Coronakommissionen.

Rekryteringsgruppen består av nio ledamöter, där tre är utsedda av universitetsstyrelsen, tre är utsedda av hörandeförsamlingen, två är utsedda av studentkåren och en av personalorganisationerna. Mats Melin är rekryteringsgruppens ordförande och en av ledamöterna som utsetts av universitetsstyrelsen. Gruppen kommer att träffas med olika intervaller beroende på i vilket skede av arbetet de befinner sig i.

Mats Melin, ordförande i rekryteringsgruppen.


– Min roll som ordförande är att hålla samman vårt gemensamma arbete, se till att vi har ett gott samarbetsklimat och bemöter varandra med vänlig respekt så att alla i gruppen kommer till tals. Men jag måste också verka för att vi kommer framåt i arbetet så att tidsschemat håller. Universitetsstyrelsen måste kunna fatta beslut i september 2024 eftersom de externa ledamöternas mandat, även mitt, löper ut vid månadens slut.

Vad ser du mest fram emot?

– Rekryteringsgruppen består ju av personer som utsetts av styrelsen, de anställda genom universitetets hörandeförsamling, studentkåren och personalorganisationerna. Det ska bli spännande att ta del av de olika infallsvinklar som vi alla nio i gruppen kan ha. Och lika spännande att försöka jämka ihop dessa vinklar till en gemensam riktning i arbetet och till eniga förslag till slutkandidater. Dessutom ska det förstås bli roligt och intressant att få träffa och samtala med ett antal kvalificerade personer som kan komma i fråga för tjänsten.

Vad är viktigast att tänka på i processen?

– Jag tycker att det är viktigt att rekryteringsgruppen tänker på vilket förtroende vi har fått och vilket ansvar som vilar på oss – utan att vi låter oss tyngas av det! Universitetet genomför varje år många betydelsefulla och strategiskt viktiga rekryteringar, men detta är trots allt den viktigaste av dem alla. Vi ska i slutändan presentera en eller flera personer som vi bedömer under åtminstone sex år bäst kan leda och ytterligare stärka universitetet, företräda universitetet gentemot statsmakterna och samarbeta med andra lärosäten nationellt och internationellt. En annan viktig sak är att vi i gruppen måste vara måna om att hålla dem som valt oss löpande informerade om vårt arbete så att processen blir så öppen som alls är möjligt.

I februari ska ni presentera en kravprofil på ny rektor, hur kan en sådan se ut?

– Just det ska rekryteringsgruppen diskutera efter att ha fått synpunkter från hörandeförsamlingen och styrelsen och jag vill inte föregripa den diskussionen. Men i grunden handlar det om att försöka beskriva vilka erfarenheter och egenskaper som vi vill att nästa rektor ska ha.

Kan vem som helst söka jobbet som ny rektor eller finns det vissa grundläggande krav?

– Inte vem som helst förstås. Enligt högskoleförordningen ska rektor uppfylla ”behörighetskraven för anställning som professor eller lektor”. Det är de formella grundkraven.

När hoppas ni kunna presentera en eller flera kandidater?

– Vi räknar med att kunna presentera en eller flera slutkandidater för anställda och studenter liksom för hörandeförsamlingen i augusti nästa år. Universitetsstyrelsen kan då vid sitt sammanträde i september besluta om att föreslå regeringen att utse en viss person till rektor.

Mer läsning

Nu inleds arbetet med att rekrytera ny rektor till Stockholms universitet

Regler för process att föreslå rektor och utse prorektor

Rektorsrekryteringsprocess vid Stockholms universitet

Rekryteringsgrupp

 

Artikeln publicerades 7 november 2023.

Senast uppdaterad: 2024-04-29

Sidansvarig: