Ersättning för läkemedel

Du får ersättning för kostnader för läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd. Begär receptspecifikation på apoteket.

Högkostnadsskydd för medicin

Högkostnadsskyddet begränsar dina kostnader för medicin på recept. Det innebär att du betalar högst 2 850 kronor under en 12-månadersperiod för mediciner som ingår i den så kallade läkemedelsförmånen. Överstigande kostnader betalar regionen för.

Högkostnadsskyddet fungerar som en rabattrappa där du får mer rabatt ju högre kostnader du har haft för läkemedel inom läkemedelsförmånen. Vid varje nytt inköp startar du där du stod efter det förra köpet och klättrar vidare uppåt i trappan.

När du har betalat 2 850 kronor för dina mediciner under en 12-månadersperiod har du rätt till frikort under resterande tid av denna 12-månadersperiod. Frikortet gäller för läkemedel som ingår i förmånen.

Vad kan du få ersättning för?

Du får ersättning för läkemedelskostnader som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd. För att få ersättning måste du vara anställd vid Stockholms universitet och inköpet för läkemedel ska vara gjort under anställningstiden.

Observera att under semester utomlands utgår ingen ersättning från universitetet för medicin.

Så söker du ersättning

Inköp under 2023

Kvitton för läkemedel (receptspecifikationer avseende år 2023) från apoteket ska ha inkommit i original snarast, allra senast den 31 mars 2024, till din lönehandläggare vid Personalavdelningen.

Häfta fast din receptspecifikation på ett A4-papper och skriv ditt namn och personnummer. Kvitton får skickas in max 6 månader efter inköpsdatumet.

(Apoteket har registrerat inköpet på högkostnadskortet. Ersättningen är skattepliktig.)

Inköp under 2024

Enligt villkorsavtalet 12 kap. 7 § får begäran om ersättning för läkemedel endast ske vid ett tillfälle för varje enskilt kalenderår.

Sammanställning för läkemedel som har tagits ut under 2024 ska vara Lönesektionen tillhanda senast den 31 januari 2025.

  1. Gå till Läkemedelskollen på E-hälsomyndighetens hemsida och logga in med bank-id.
  2. Under menyn väljer du ”Recept och högkostnadsskydd” och därefter ”Spara och skriv ut”.
  3. Ta fram utdrag ”Högkostnadsskydd”.
  4. Spara ner som pdf och e-posta det digitala underlaget till loneadm@pa.su.se.

Observera att ersättning för läkemedel enbart kan begäras vid ett tillfälle för varje enskilt kalenderår. Var därför noga med att inte skicka in din begäran i förtid, om du vill kunna begära ersättning för eventuella ytterligare kostnader för läkemedel som uppstår under samma kalenderår.

Vid avslutad anställning ska begäran om ersättning vara Lönesektionen tillhanda senast din sista anställningsdag. Du kan endast få ersättning för läkemedel som är inköpta under tid du har anställning vid Stockholms universitet.

Kontakt

Kontakta i första hand din institution.

Senast uppdaterad: 2024-05-03

Sidansvarig: Personalavdelningen