Regler för medförande av husdjur

Det är sedan länge förbjudet att medföra husdjur till Stockholms universitetets lokaler. FC 1995-04-21, Dnr SU 80-0231-95

Ansvarig enhet: Fastighetsavdelningen

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022 och i de fall det hänvisas till eventuell blankett angående dispens - det ges ingen dispens.)

Konsistoriet vid Stockholms universitet beslöt att fr.o.m. höstterminen 1973 inte tillåta att hundar och andra husdjur skulle få medföras inom universitetets lokaler. Detta förbud gäller fortfarande. Skyddskommittén vid Stockholms universitet står bakom kravet på ett helt husdjursfritt universitet.

Det ges ingen dispens för medförandet av husdjur med anledning att allergierna i samhället ökar och att många studerande och anställda med allergier har redovisat svåra medicinska problem. Det finns också anställda som är oroliga och rädda för hundar.

Vårdhund är tillåtet att ta med utan tillstånd. Då det är skolade hundar, liksom ledarhund etc. Dessa får medtagas, men innan de tas måste en avstämning ske med ansvarig prefekt/chef/motsvarande på institution/avdelning så att hunden inte kommer att utsätta allergiska personer i omgivningen, eller någon som är extremt rädd för hund.

Information till personalen på institutionen/enheten skall göras i förväg för att säkerställa att ingen är allergisk eller rädd för husdjuret. Prefekt/enhetschef och skyddsombud skall tillstyrka att husdjuret får medföras. Lokalvårdsledningen skall också tillstyrka medförandet och uppgörelse om extra städning skall ha gjorts.

I de fall där institution eller enhet disponerar samtliga lokaler i byggnaden kan husansvarig prefekt besluta om dispens. Även här skall skyddsombud och lokalvårdsledning godkänna medförandet, uppgörelse med lokalvårdsenheten om extrastädning skall ha gjorts.

Senast uppdaterad: 2024-06-03

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen