Beslut om rökförbud

Förvaltningschefen har med stöd av lag om ändring i tobakslagen (1993:581) SFS 1994:98 beslutat att totalt rökförbud inom Stockholms universitets lokaler ska råda fr.o.m. 1999-01-01.

Ansvarig enhet: Fastighetsavdelningen

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022 och i de fall det hänvisas till undantag från rökförbud - så finns det inga undantag längre.)

Det råder totalt rökförbud inom Stockholms universitets lokaler. Vidare gäller rökförbud inom 15 meter från universitetets byggnader.

--------------------------------------------------------------------
Efter ett tidigare beslut i skyddskommittén, där det fastställdes att i alla nya och nyrenoverade lokaler skall råda rökförbud har förvaltningschefen med stöd av lag om ändring i tobakslagen (1993:581) SFS 1994:98 beslutat att totalt rökförbud inom Stockholms universitets lokaler skall råda fr o m 1999-01-01.
--------------------------------------------------------------------

FC 2008-05-26

Förvaltningschefen beslutar att införa rökförbud inom 15 meter från universitetets byggnader från och med den 15 augusti 2008.

Rökförbudet omfattar Frescati, Frescati Backe, Sveaplan, Frescati Hage, Kräftriket och Lilla Frescati.

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen