Avgiftsbefrielse för vissa föreningar vid hyra av lokaler

Universitetsdirektören beslutar att avgiftsbefrielse ska gälla för studentföreningar/motsvarande samt vissa universitetsgemensamma föreningar vid hyra av lokaler vid Stockholms universitet. FC 2008-01-10, jfr FC 1998-04-30, jfr R 1995-02-09

Ansvarig enhet: Fastighetsavdelningen

(Dokumentet har aktualitetsgranskats 2022 och i de fall det hänvisas till förvaltningschefen i detta beslut så gäller detta numera universitetsdirektören.)

Universitetsdirektören beslutar att avgiftsbefrielse ska gälla för
studentföreningar/motsv och vissa universitetsgemensamma föreningar vid hyra av lokaler vid Stockholms universitet. Nedan uppräkande sammanslutningar är befriade från avgift vid hyra av lokaler vid Stockholms universitet. Uthyrning av lokaler hyresfritt kan endast ske i mån av lediga lokaler.

  • Stockholms universitets studentkår, av studentkåren registrerade kårföreningar och kårpartier samt fakultets- och ämnesföreningar (gäller ideella möten och sammanträden inom föreningarna),
  • personalorganisationer (gäller ideella möten och sammanträden),
  • övriga universitetet närstående organisationer och sammanslutningar, såsom musikkörer och kulturföreningar (för närvarande: Universitetskören Frescati Röster, Konstföreningen, Föreningen Veteranerna och Stockholms universitets trädgårdsförening),
  • universitetsstyrelsen (sammanträden),
  • universitetsledningen (rektor, prorektor och förvaltningschefens sammanträden och mottagningar).

Universitetsledningen disponerar Aula Magnas och Spökslottets lokaler hyresfritt. I andra fall tas alltid hyra ut för Aula Magnas och Spökslottets lokaler. I övrigt hänvisas till beslut 1995-02-09 Regler för uthyrning av lokaler vid Stockholms universitet samt beslut 1998-01-12 Förslag gällande prissättning av lokaler i Aula Magna samt bokningsregler för desamma.

Detta beslut ersätter förvaltningschefsbeslutet från 1998-04-30. jfr Rektor 1995-02-09.

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Sidansvarig: Fastighetsavdelningen