Former för halvtidskontroll vid det Naturvetenskapliga området

Doktorander antagna till utbildning på forskarnivå som avses leda till doktorsexamen vid det Naturvetenskapliga området ska genomgå halvtidskontroll. Kontrollen ska vara genomförd senast tre månader efter halva studietiden (vid heltidsstudier).

Halvtidskontroll bör äga rum under perioden 15 augusti – 15 juni. Doktoranden ska presentera sina framsteg inom de forskningsprojekt som ingår i forskarutbildningen i form av ett vetenskapligt seminarium och en skriftlig sammanställning som ska bedömas av minst en sakkunnig som inte är doktorandens handledare. Doktoranden ska få återkoppling.

Samtliga institutioner eller motsvarande vid det Naturvetenskapliga området ska ha skriftliga rutiner för genomförande av halvtidskontroll. Halvtidskontrollen kan ersättas av licentiatuppsats och licentiatseminarium, som då ska vara genomförd senast sex månader efter halva studietiden.

BESLUT Områdesnämnden 2022-06-02.

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: