Dokumentation vid inrättande av nytt utbildningsprogram

Vid anhållan från institution att inrätta nytt program skall ansökan ställas till Grundutbildningsberedningen och följande dokumentation bifogas:

  1. Motivering/missiv. En mall med standardfrågor ska fyllas i
  2. Tabell över lärarresurser (enligt mall)
  3. Bedömningsmatriser av uppfyllande av examensmålen på kursnivå (enligt mall)
  4. Utkast till utbildningsplan från SISU (pdf-fil)
  5. Kursplaner (beslutade eller utkast) för programkurserna (i möjligaste mån)

Se vidare instruktioner i bifogad pdf.

Dokumentation vid inrättande av nytt utbildningsprogram (pdf)

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: