Fördjupade samarbeten med USA och UK inom hälsa och life science

Sista ansökningsdag: 22 augusti

För att lösa dagens globala och komplexa hälsoutmaningar behövs fördjupat internationellt samarbete. Vill ni fördjupa ert internationella samarbete för att få tillgång till kompetens i framkant, FoI-infrastruktur eller kanske nya och större marknader? Med det här erbjudandet stödjer Vinnova utveckling av långsiktigt forsknings- och innovationssamarbete inom hälsa med partners i de ledande länderna USA och Storbritannien.

https://www.vinnova.se/e/utlysning-2021-01671/fordjupade-samarbeten-med-usa-och-uk-2024-00877/

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd