Wahlgrenska stiftelsen utlyser forskningsmedel till medieforskare

Ansökan skickas in digitalt senast 20 september

Wahlgrenska stiftelsen utlyser i år sex allmänna stipendier om vardera 100 000 kr.
Ansökningar från yngre disputerade forskare med väl avgränsade projekt prioriteras.
Det kan gälla studier av massmediernas – så som press, radio och TV eller datormedier av olika slag – villkor, deras produktionsförhållanden, innehåll och uttrycksformer samt deras spridning och betydelse för samhället och för människors tänkande och dagliga tillvaro. Perspektivet kan vara lokalt, nationellt eller transnationellt och avse historia,nutid eller framtid.

Stiftelsen ställer krav på hög vetenskaplig kvalitet i ansökningarna och dokumenterad forskningskapacitet hos de sökande.

Förutom en forskningsplan skall den sökande bifoga ett CV med kopior på examensbevis och en publikationslista, samt kontaktuppgifter till två referenspersoner. Stipendier kan sökas även av forskare verksamma utanför Sverige.

Läs mer här: https://wahlgrenskastiftelsen.se/

Senast uppdaterad: 2024-06-13

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd