Kungl. Vitterhetsakademien: Gästföreläsaranslag och Resestipendier för yngre forskare

Utlysningarna öppnar 24 maj och stänger den 2 september

Vitterhetsakademien anslår varje år medel för gästföreläsarverksamhet. Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning.

Ur stiftelsen Wallenbergstiftelsens fond utlyser Kungl. Vitterhetsakademien resebidrag till internationella resor för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

Läs mer här: https://vitterhetsakademien.se/forskningsstod/utlysningar.html

Senast uppdaterad: 2024-06-13

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd