Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Formas

Ansök i Prisma senast 12 september 2024

Gemensam utlysning av medel för forskning som syftar till att ta fram ny kunskap för att förbättra förutsättningarna för att genomföra ekosystembaserad förvaltning av akvatiska ekosystem.

Utlysningen syftar till att ta fram kunskap som stödjer myndigheter och andra samhällsaktörers arbete med att utveckla den ekosystembaserade förvaltningen av akvatiska ekosystem, såväl i sött som salt vatten.

Kunskapsbehoven har grupperats inom tre inriktningar som med fördel kan kombineras:
A: Ekosystembaserad akvatisk förvaltning i ett systemperspektiv
B: Praktisk förvaltning av storskarv och sälarterna
C: En effektiv, adaptiv och legitim förvaltning

Läs mer här: https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/forskning/miljoforskning/utlysningar/ekosystembaserad-akvatisk-forvaltning/

Senast uppdaterad: 2024-06-13

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd