Ny medarbetarwebb ett steg i digitaliseringsresan

Ledningen har ordet: I mitten av april lanserades den första versionen av vår efterlängtade nya medarbetarwebb. Bakom ligger ett omfattande arbete där många medarbetare deltagit. Så här inledningsvis vill jag rikta mitt stora och varma tack till alla som bidragit.

Universitetsdirektör Åsa Borin

Universitetsdirektör Åsa Borin, foto: Rickard Kilström


Devisen för arbetet med den nya medarbetarwebben har varit – enklare, effektivare och säkrare. Som medarbetare ska det vara lättare att navigera och söka information. Även för webbredaktörer är det enklare att arbeta i systemet, vilket underlättar för att skapa kvalitativt innehåll. Den nya medarbetarwebben är framtagen i vårt nya moderna webbpubliceringssystem, Sitevision. Systemet är mer ändamålsenligt och följer reglerna bättre om bland annat digital tillgänglighet, informationssäkerhet och utvecklingsbarhet. Vi har därmed fått en säkrare medarbetarwebb med en större driftsäkerhet. Det känns extra bra i en vardag där cyberhot är ständigt närvarande.

Lanseringen av nya medarbetarwebben är ett steg i digitaliseringsresan. Som anges i universitetets digitaliseringsplan ska digitalisering ses som ett framåtsyftande och ständigt pågående förbättringsarbete. Basen är att med hjälp av digital teknik utveckla, förbättra och/eller effektivisera processer eller hela verksamheter – i min tolkning att underlätta vår vardag. Som alltid när man ställs inför en nyhet behöver man ge sig lite tid att lära nytt vilket så klart kan vara utmanande men samtidigt utvecklande.

Nu när den svenska medarbetarwebben är lanserad fortsätter arbetet med en engelsk medarbetarwebb och där är målet att den i en första version lanseras till sommaren. All information som finns på institutionernas webbar ska också migreras till vårt nya webbpubliceringssystem. Alltså inte ett projekt för att göra om webbarna utan att flytta information från ett system till ett annat. Vi har väldigt många sidor med information så även om det ”bara” är en flytt så är det ett omfattande arbete som kommer pågå även under 2025. När det är gjort kommer vi slutligen att kunna stänga ner vårt gamla webbpubliceringssystem som är långt över pensionsåldern.

Så här i början av maj när våren äntligen kommit med stormsteg ska man också unna sig att lyfta blicken från skärmen och njuta av vårt vackra campus, som nu när solen strålar fylls av ett myller av studenter och medarbetare.

Texten är skriven av universitetsdirektör Åsa Borin under vinjetten ”Ledningen har ordet” där universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i ett nyhetsbrev som skickas till alla medarbetare vid universitetet.

Senast uppdaterad: 2024-05-20

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen