Kommunikation

UTVALD LÄSNING

Tillgänglighet

Väl fungerande tillgänglighet tänker man i allmänhet inte på och är inte till nackdel för någon; icke fungerande tillgänglighet blir dock väldigt kännbart för dem som har någon form av funktionsnedsättning.

Video- och ljudproduktion

Videor eller podcasts kan vara ett bra sätt att nå ut med ditt budskap.

Press och nyheter

Här följer några tips för att underlätta pressarbetet för dig som kommunikatör inom universitetet.

Annonsering och marknadsföring

Det kan vara svårt att veta hur man kan nå ut till rätt personer, sin målgrupp, med sitt budskap.

Presstjänsten
Presstelefonen bemannas vardagar kl. 7–20 samt helger kl. 8–20. För ärenden som inte är av akut natur, vänligen ring under kontorstid eller mejla. Funktionsadressen bevakas vardagar.
Medieproduktion

Senast uppdaterad: 2024-06-19

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen