IT

UTVALD LÄSNING

Alla IT-tjänster

Här hittar du korta beskrivningar av de IT-tjänster som finns.

Fjärranslutning VPN

Fjärranslutning (VPN) är en tjänst för fjärråtkomst till universitetets nätverk.

IT-support

På den här sidan länkar vi till relevant information om IT-support.

E-mötestjänsten Zoom

E-mötestjänsten Zoom erbjuder ett användarvänligt verktyg för att anordna möten online, oavsett var du befinner dig.

Universitetskonto

Beställning av nytt, ändring av befintligt eller avslut av universitetskonto görs av den SUKAT-ansvarige vid respektive institution/motsvarande.

Kontakta IT-avdelningen
För IT-support gå till Serviceportalen Där hittar du kunskapsartiklar & guider, svar på vanliga frågor samt formulär för fråga och felanmälan.

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Sidansvarig: IT-avdelningen