Anställning

UTVALD LÄSNING

Introduktion för nyanställda

Ta dig tid och titta igenom filmerna för att få en överblick av din nya arbetsplats, uppdrag och organisation.

Så här jobbar vi med lika villkorsfrågor

Stockholms universitet ska präglas av en säker, utvecklande och hållbar arbetsmiljö.

Arbeta hemifrån och distansarbete

Distansarbete är arbete som kan utföras i arbetsgivarens lokaler (ordinarie arbetsplats) men som regelbundet utförs på annan plats, till exempel i hemmet.

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Arbets- och studiemiljön ska tillvarata de resurser som medarbetare och studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför universitetet.

Senast uppdaterad: 2024-07-04

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen